X
تبلیغات
رایتل

امیدیه‌
نویسندهمژگان نظامی     


امیدیه : بخش و شهری واقع در شهرستان بندر مبهشهر استان خوزستان 

بخش امیدیه:این بخش یکی از 4 بخش شهرستان بندر ماهشهر است که به طور تقریبی در جنوب استان خوزستان قرار گرفته، و دارای فاصله کمی تا خلیج فارس است. بخش امیدیه دارای شکلی ناموزون است،به گونه ای که از سوی شمال به داخل شهرستان رامهرمز فرو رفته است. از سوی جنوب به بخش هندیجان،از خاور به شهرستان بهبهان و از باختر به بخش مرکزی ماهشهر متصل است. این بخش دارای دو دهستان به نامهای آسیاب و چاه سالم است و مجموعاً 51 ابادی را در خود جای داده است  

امیدیه از لحاظ زمین شناسی بر سازند آغاجاری قرار گرفته است. لیتولوژی این سازندشاملماسه‌ سنگهای‌ آهک‌دار قهوه‌ای‌ خاکستری‌، رگه‌های‌ گچ‌، مارنهای‌ قرمز و سیلتستون‌ است. در نزدیکى‌ مرکز بخش‌، معدن‌ سنگ‌ ساختمانى‌ وجود دارد  آب‌ و هوای‌ این‌ ناحیه‌ گرم‌ و خشک‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ میزان‌ بارندگى‌ در 1374ش‌، در ایستگاه‌ سینوپتیک‌ امیدیه‌، 49/6 میلى‌متر بوده‌ است‌. همچنین‌ حداکثر و حداقل‌ دما در آن‌ سال‌ به‌ ترتیب‌ 50 و 1 سانتى‌گراد محاسبه‌ شده‌ است‌  براساس‌ آمار 1370ش‌ جمعیت‌ بخش‌ امیدیه‌ بدون‌ احتساب‌ جمعیت‌ شهر امیدیه‌، 904 ،15نفر(264 ،2خانوار) بوده‌ که‌ 048 7 نفر ،004) ،1(خانوار آن‌ در دهستان‌ آسیاب‌، و 856 ،8نفر (260 ،1خانوار) آن‌ در دهستان‌ چاه‌ سالم‌ ساکن‌ بوده‌اند  ساکنان‌ روستاهای‌ امیدیه‌ اغلب‌ به‌ زراعت‌، پرورش‌ دام‌، کارگری‌ و پیشه‌وری‌ اشتغال‌ دارند. گندم‌، جو و تره‌بار محصولات‌ کشاورزی‌ روستاهای‌ این‌ نواحى‌ است‌ امیدیه‌ که‌ در میدان‌ نفتى‌ آغاجاری‌ قرار گرفته‌ است‌، از مناطق‌ صنعتى‌ خوزستان‌ به‌ شمار مى‌آید و دارای‌ برخى‌ تأسیسات‌ نفتى‌ است‌ ساکنان‌ امیدیه‌ شیعه‌اند و به‌ زبانهای‌ فارسى‌ و عربى‌ سخن‌ مى‌گویند. شهر امیدیه‌: این‌ شهر مرکز بخش‌ امیدیه‌ است‌ و در 49 و 42 طول‌ جغرافیایى‌ و 30 و 45 عرض‌ جغرافیایى‌ و ارتفاع‌ 21 متری‌ از سطح‌ دریا واقع‌ شده‌ است‌.امیدیه‌ با شهر اهواز (مرکز استان‌) 127 کم فاصله‌ دارد و از طریق‌ جاده‌هایى‌ که‌ به‌ بندر امام‌خمینى‌ منتهى‌ مى‌شود، با خلیج‌ فارس‌ مرتبط است‌ .شهر امیدیه‌ که‌ در آغاز سدة حاضر از روستاهای‌ تابعة بخش‌ هندیجان‌ شهرستان‌ خرمشهر به‌ شمار مى‌رفت‌، در نتیجة اکتشاف‌ و گسترش‌ تأسیسات‌ شرکت‌ نفت‌، توسعه‌ یافت‌ و اکنون‌ از مراکز صنعتى‌ شهرستان‌ ماهشهر به‌ شمار مى‌آید و دارای‌ فرودگاهى‌ است‌ که‌ رفت‌ و آمد کارکنان‌ و خدمات‌ رسانى‌ به‌ تأسیسات‌ نفتى‌ را برعهده‌ دارد. راه‌ آهن‌ شرکت‌ نفت‌ از بندر ماهشهر به‌ امیدیه‌ منتهى‌ مى‌شود ساکنان‌ محلى‌ شهر امیدیه‌ سابقاً از طایفة شریفات‌ بوده‌اند. در آمارگیری‌ 1370ش‌، جمعیت‌ شهر امیدیه‌ و میانکوه‌ (در نزدیکى‌ آن‌) با هم‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. بر این‌ اساس‌، جمعیت‌ این‌ دو شهر روی‌ هم‌، 791 ،55 نفر (628 ،9خانوار) بوده‌ که‌ در 1373ش‌ به‌ 861،7خانوار کاهش‌ یافته‌ است‌. ساکنان‌ کنونى‌ شهر امیدیه‌ اغلب‌ مهاجرانى‌ هستند که‌ در شرکت‌ ملى‌ نفت‌ ایران‌ اشتغال‌ یافته‌، و به‌ تدریج‌ در این‌ ناحیه‌ سکنى‌ گزیده‌اند. شماری‌ نیز در بخش‌ دولتى‌ و خدمات‌ کار مى‌کنند

ایل آغاجاری
این ایل از چندین طایفه تشکیل می شود که به همه آنها آغاجاری می گویند. در گذشته تعداد آنها نزدیک به پنجهزار خانوار بود و مهمترین تیره های آنها عبارتنداز:
افشار- بگدلی-تیکلو-جامه بزرگی-جغتایی-داودی-شعری-قره باغی-گشتیل-لرزبان
این ایل تابستان وزمستان از اکناف حومه بهبهان که گرمسیری وسخت است بیرون نروند. ودر زمستان در چادرهای سیاه بیابانی توقف کنندو در تابستان در کناره های رودخانه کردستان بهبهان و رودخانه بهبهان(خیرآباد) خانه ها از شاخ و برگ بید ساخته منزل نمایند. آنها مال دیوان(خراج) خود را بوسیله گاو و گوسفند و گاومیش میدهندو در حومه بهبهان زراعت دیمی می کنندو چون تصرفی در دهات حومه بهبهان ندارن لذا ناحیه را بنام ایل آغاجاری نگفته اند.(نویسنده حسن خادمی بر گرفته از جلد دوم فارسنامه ناصری ص 1479)

وضعیت اجتماعی و زندگی شهر امیدیه

1-زنان خانه دار: 

2- جوانان:

3- تفریحات و بازیهای محلی :(سنگ تو پیرهنی ، چوکلی ، اش تی تی ، پی تو یا هفت سنگ ، هندز آپ )

4- تیمهای ورزشی  وافراد معروف در این تیمها: ( دارایی ، شاهین – سرمکس ، راجو ، پزشک ....)

5-افراد دوره گرد :( عام غلام رضا میوه فروش ، عباس آجیلی ، مصیب ، احمد آجیلی ، چیچالی ، مش ابرام ، اوس مسیح ، کلاه کج ، قدرت کله ای ، بو عوض ،محمودیان  کفش ایمنی میخرید  )

ادامه مطلب ...

ساعت فلش