حاج محمد کاظم اسلامی

 

او در سال۱۲۹۸ در شهر بهبهان متولد شد پدرش مغازه قنادی داشت و دو ساله بود که پدرش را از دست داد. وی فرزند دوم خانواده بود و بعدها که بزرگ شد به همراه دیگر برادرش در یک مغازه خیاطی شروع به به کار کرد. در سال  ۱۳۲۰ هنگامی که به سن سربازی رسید چون نمی خواست در ارتش رضا خان خدمت کند از ترس ماموران نظام وظیفه به همراه دایی اش(حاج اسدالله مستوفی) به آغاجاری رفت و در آنجا یک مغازه خوارو بار فروشی به راه انداخته و شبها نیز درهمان مغازه می خوابید.وی مدتی بعد به بهبهان رفته و پس ازدواج به همراه همسرش به آغاجاری بازگشت.

 

چون متاهل شده بود خانه ای در نزدیکی مغازه اش خریداری ودر آنجا سکونت کرد.(مغازه نزدیک مسجد بود) او تا سال ۱۳۳۵ در آغاجاری سکونت داشت, که در این سال شرکت نفت اعلام می کند در امیدیه تعدادی مغازه در حال ساخت به مزایده گذاشته است(این مغازه ها در کنار مسجد جامع امیدیه بطور هم زمان در حال ساخت بودند ) حاج اسلامی موفق می شود یک باب از مغازه ها را به مبلغ بیست هزار تومان خریداری کرده و به همین جهت به همراه همسرودایی اش به امیدیه رفته در آنجا ساکن میشوند.

 

در این مغازه آنها به کار پارچه فروشی مشغول می شوند. این مغازه ها جمعا ده باب بودند که به صورت دو ردیف پنج تایی روبروی یکدیگرقرارگرفته بودند،بعلاوه درپشت هرمغازه یک محل مسکونی نیزقرارداشت. فخری,موسویون,بهرامی,برادران مرتضوی,خدادزاده,دهدشتی(نیک پی پور),حقانی و حمیدیان دیگر افرادی بودند که در این مغازه ها ساکن شدند. نکته جالب در مورد آنها این بود که همه آنها بهبهانی بودند .

 

حاج اسلامی در سال ۱۳۸۴ به رحمت ایزدی پیوست وهم اکنون فرزندش کار پدر را ادامه می دهد.

                                                                   

 

 

 

 

ساعت فلش