وضعیت اجتماعی و زندگی شهر امیدیه

1-زنان خانه دار: 

2- جوانان:

3- تفریحات و بازیهای محلی :(سنگ تو پیرهنی ، چوکلی ، اش تی تی ، پی تو یا هفت سنگ ، هندز آپ )

4- تیمهای ورزشی  وافراد معروف در این تیمها: ( دارایی ، شاهین – سرمکس ، راجو ، پزشک ....)

5-افراد دوره گرد :( عام غلام رضا میوه فروش ، عباس آجیلی ، مصیب ، احمد آجیلی ، چیچالی ، مش ابرام ، اوس مسیح ، کلاه کج ، قدرت کله ای ، بو عوض ،محمودیان  کفش ایمنی میخرید  )

6- الوات ، دزدها :  

7- گدایان حرفه ای :

8- افراد خاص :(ممی ، پرویز دیوانه ، عوض سیاه ، بخشدار ، فریدون آواره ، گلابی  حاتم بیتل )

9- بازاریها (سنگاوی ، فخری ، ایرانی، حسین جرکانی ، یوسف قصاب ، حاج قنبر ، شمس، همراهی ، مرتضویها ، چهرازی ، واردان ، حاج اسلامی و آم رحیم- غلام سیاه ...)

10- مسجدی ها: حاج مندنی نریموسی ، سید حسینی

11- فرهنگیان : ستارنیا ، شکروی ، خیر اندیش ، دهدشتی  ، خلفی

12- خانواده های سرشناس : سید صدری و.....

13- باشگاه شرکت نفت و باشگاه رو های حرفه ای: قیطاس روائی ومالک حیدری. آتش بهار . خواجه پور. رباطیان

14- ژاندارمها: پورعطا و .....

15- سینمای شرکت نفت : (زمستانی ، تابستانی – بویری )

16- استخر کارمندی و کارگری:

17- رشن خانه و واسطه ها :

18- استور کارمندی و کارگری:

19- زمینهای ورزشی: گلف ، تنیس

20- شرکتیهای معروف ( کیمراد ، رباطیان ، سید بارونی ، و ....)

21- آل علی و مسجد و مشفیع :

22- نرس هاستل: خانم راول

23- بهداری و بیمارستان:

24- گست هاوس:

25- ترینینگ:

26-لینهای شرکت نفت :

27- بز دارهای امیدیه : نجف پور ، فرهادی ، ذافره، ایرانپور ، درخشان ( بز معروف که با شاخ دربها رو باز می کرد )

28- تشمالها : 

29- حمام : اوس حیدر ، قاسمی

30- فرودگاه  

۳۱- گروه نمایشی امیدیه : سید صدری - غلام گشتیل - دلاوی 

 

 

۳۲ - اقلیتهای مذهبی:ارامنه - آسوریها و ......

ساعت فلش